Legaten en schenkingen


De pensies worden betaald van de rente van het kapitaal van de stichting. De stichting stelt zich ten doel jaarlijks tenminste twee pensies te begeven.

Het beleid van de stichting is de middelen tot een maximum uit te keren. Na aftrek van de pensies en van de kosten van de stichting resteert meestal een klein bedrag, dat aan het kapitaal wordt toegevoegd. Zo kunnen de pensiebedragen van tijd tot tijd worden aangepast aan de inflatie. De lage rentestanden van de laatste jaren echter zetten het vermogen van de stichting onder druk.

In verband hiermee wijzen wij op de mogelijkheid de stichting te begunstigen met een legaat of schenking. We denken bijvoorbeeld aan hen die in hun jonge jaren een pensie uit het leen hebben ontvangen - maar dat is natuurlijk geen voorwaarde! - en nu in de positie zijn met een legaat of schenking het vermogen van de stichting op peil te houden cq. te vergroten om zo familieleden van volgende generaties financieel bij te staan.

Een legaat of schenking kan behalve een bepaald bedrag ook een goed zijn dat de stichting te gelde kan maken.

Voor een legaat of schenking kunt u contact opnemen met het bestuur.