Bestuur Dr. Douwe Tietemaleen

 

voorzitter: Eelko Hooijmaaijers

secretaris: Pieter Miedema

penningmeester: Geert Room

 

ambtelijk secretaris: Albert Verdenius

 

U kunt contact opnemen met het bestuur via het e-mailadres: drdouwetietemaleen@gmail.com