Nieuws

De rente staat sinds vele jaren erg laag. Doordat de statuten van het Leen bepalen dat uitsluitend de rentebaten aan pensies besteed mogen worden, zijn de pensies lager dan gebruikelijk. Het is onbekend hoe lang deze situatie zal voortduren.