Het dr. Douwe Tietema Leen. Een eeuwenoude Friese studiebeurs

In 1968 heeft Carel Nicolaas de Boer – nazaat uit het geslacht Tietema – historisch onderzoek gedaan naar het Dr. Douwe Tietemaleen. Zijn zoon Jan de Boer heeft het verslag van dit onderzoek, in 1968 als stencil uitgegeven, in 1999 in boekvorm uitgegeven. Hieronder volgt de tekst van dit boekje, dat slechts nog exemplarisch te verkrijgen valt.

Hierbij een woord van dank aan twee kinderen van Jan de Boer. Dochter Ciel de Boer heeft, bij ontbreken van het digitale bestand uit 1999, de tekst in zijn geheel overgetikt en zoon Kaj de Boer heeft het leen een digitaal bestand toegestuurd van de stamboom.


************

Het dr. Douwe Tietema Leen

Een eeuwenoude Friese studiebeurs

’t Geslacht der menschen

is als ’t wufte blad der bomen.

Nu ziet men door den wind

het strooien langs het veld,

dan weer uit knop bij knop

opnieuw te voorschijn komen

in ’t welig groeiend woud

zodra het lente wordt.

Dus groeit het een geslacht

der menschen, ’t ander dort.

Van P. Nieuwland  (naar Homerus)

Uit het Stamboek van den Frieschen Adel.