Bestuur Dr. Douwe Tietemaleen


voorzitter:                             Elly Bloem

secretaris:                             Bernadette Pelgrum

penningmeester:                 Geert Room


ambtelijk secretaris:         Albert Verdenius


U kunt contact opnemen met het bestuur via het e-mailadres: drdouwetietemaleen@gmail.com