Bestuur Dr. Douwe Tietemaleen


voorzitter Elly Bloem

secretaris Bernadette Pelgrum

penningmeester Geert Room


administrateur Piet de Boer

ambtelijk secretaris Albert Verdenius


U kunt contact opnemen met het bestuur via het e-mailadres: drdouwetietemaleen@gmail.com