Pensie

Het Dr. Douwe Tietemaleen verstrekt pensies aan twee studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo). De pensie wordt jaarlijks begeven (toegekend) wanneer de studieresultaten over het afgelopen jaar voldoende zijn. Een student kan maximaal zes jaar een pensie ontvangen. De pensie bedraagt met ingang van het studiejaar 2014-2015  €1200, -- per jaar.

Al een aantal jaren is het voortgezet onderwijs gratis. Sindsdien is een pensie in het voortgezet onderwijs niet meer mogelijk.

Beneficiant (ontvanger van een pensie) kunnen slechts zij worden die kunnen aantonen af te stammen van een broer of zuster van Douwe Tietema. Bewijs van afstamming van een eerdere beneficiant van het leen is ook voldoende.

Als er ruimte is voor een nieuwe beneficiant roept het bestuur via deze website de nazaten van Tietema op zich te melden. Ook stuurt het bestuur een oproep per e-mail aan de familieleden die aan het bestuur bekend zijn.


Studie in het buitenland

Een hogere beroepsopleiding in het buitenland of een studie aan een buitenlandse universiteit is geen beletsel voor een pensie. Een studie aan een buitenlandse mbo-instelling wel: de kwaliteit van zo’n opleiding is namelijk moeilijk te vergelijken met die in Nederland.