VOORWOORD I

Toen mijn vader (gestorven 1982) in 1968 de laatste hand legde aan dit boekje kon hij niet vermoeden dat in de aansluitende decennia er zoveel met het Dr. Douwe Tietemaleen zou gebeuren. Van een bijna 5 eeuwen durend beheer door de vroede vaderen van Leeuwarden naar een private stichting met een eigen bestuur. Dit laatste lag in de lijn van het dereguleringsproces van de huidige Overheid in het laatste kwart van de 20e eeuw. Voorwaar een “ommezwaai” die in het toegevoegde hoofdstukje kort wordt beschreven.

Aan de inhoud van het oorspronkelijk, als stencil uitgegeven, boekje werd niets veranderd. Mijn vader, een sinds tientallen jaren toegewijd hoofdredacteur van Overheidsvakbladen, verstond zijn vak van verantwoord schijven. Na zijn pensioenering in 1967 dook hij in de archieven van de Gemeente Leeuwarden en leerde oude Nederlandsen teksten lezen en interpreteren. In hommage aan hem werd deze “eerste druk” geactualiseerd en verlevendigd met enkele illustraties, waarvan een verkleinde stamboom, vervaardigd door zijn kleinzoon Carel Nicolaas (Kaj). Zijn kleindochter Elke Cecilia (Ciel) verwerkte tenslotte alles electronisch.

Moge familie, vrienden en geïnteresseerden geobsedeerd raken door een leven vóór hen waaruit zij zijn geschapen en die net zo menselijk was als het hunne.

Jan de Boer, Eefde, 1999.


terug

verder