Nieuws

Met ingang van het studiejaar 2023-2024 is er ruimte voor een nieuwe beneficiant. Kandidaten kunnen hun belangstelling voor een pensie tot 15 juni 2023 per e-mail kenbaar maken aan het secretariaat: drdouwetietemaleen@gmail.nl

Zij dienen in deze e-mail:

  • hun volledige naam, geboortedatum en -plaats, huidige woonadres en e-mailadres te vermelden,
  • te bewijzen dat zij familie zijn van dr. Douwe Tietema. Als bewijs geldt ook de afstamming van een eerder gebenificieerde,
  • het tot dusver genoten onderwijs te vermelden, met de actuele studieresultaten,
  • aan te geven welke studie in het MBO, HBO of WO zij per 1 augustus 2023 willen gaan volgen.

Op vrijdagmiddag 7 juli, 14.00-16.00 uur voert het bestuur in Leeuwarden met drie kandidaten een sollicitatiegesprek. Elke sollicitant krijgt uiterlijk 24 juni per e-mail te horen of hij/zij voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.

De rente staat al jaren erg laag. Doordat de statuten van het Leen bepalen dat uitsluitend de rentebaten aan pensies besteed mogen worden, zijn de pensies lager dan gebruikelijk. De jaarlijkse pensie bedraagt momenteel slechts €500. Het is onbekend hoe lang deze situatie zal voortduren.